• slider
  • slider

25 câu hỏi thường gặp nhất bằng tiếng Tây Ban Nha

25 câu hỏi thường gặp nhất bằng tiếng Tây Ban Nha để bắt đầu một cuộc đối thoại mới!
 Bắt đầu một cuộc trò chuyện mới bằng tiếng Tây Ban Nha rất khó. Ngay cả bằng tiếng Anh.
Trái tim bạn bắt đầu đập nhanh hơn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, và đầu gối yếu đi. Tiếp cận một người lạ có thể rất khó cho một số người trong chúng ta mà nhiều người so sánh nó với cảm giác mà bạn phải chịa khi đứa cạnh vách đá và có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào!

Và điều này trở nên tồi tệ hơn khi bạn thậm chí không thể nói tiếng mẹ đẻ của mình!
Nhưng không cần phải lo lắng, chúng tôi đã có bạn sự bảo trợ cho bạn ngày hôm nay.

Biết câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha để hỏi là rất quan trọng để có được một phản ứng thân thiện từ một người nói tiếng bản địa. Trong thực tế, nhiều câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha có sẵn ngay trong tầm tay của bạn thì sẽ tốt hơn.
Lý do là, mọi tình huống bạn phải đối mặt sẽ khác biệt, và điều quan trọng là phải chuẩn bị.
 
Các câu hỏi phổ biến nhất bằng tiếng Tây Ban Nha
 
Dưới đây là 25 câu hỏi phổ biến nhất bằng tiếng Tây Ban Nha để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Hãy bắt đầu với những điều cơ bản ...
 
Bắt đầu cuộc trò chuyện cơ bản

>>Xem thêm: Top 7 thói quen của người học ngôn ngữ thành công

Để bắt đầu, dưới đây là một số câu hỏi đơn giản bằng tiếng Tây Ban Nha để bắt đầu cuộc trò chuyện. Đây là những câu hỏi tiêu biểu mà bạn sẽ yêu cầu bằng tiếng Anh như tên của họ, nơi họ đến, yêu cầu trợ giúp và hơn thế nữa.
1. ¿Cómo te llamas? – What’s your name?

Example #1: Me llamo David. ¿Y tú, cómo te llamas? My name is David. And you, what is your name?
Example #2: ¡ Hola! Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Hi ! Nice to meet you. What is your name?
 
2. ¿Puedes ayudarme, por favor? – Could you help me, please?

3. ¿De dónde eres? – Where are you from?

Ảnh
¿De dónde eres?

Example #1: ¿De dónde es? (formal singular) – I don’t recognize your accent.  Where are you from? – No reconozco su acento. ¿De dónde es usted?
Example #2: I’m from Venezuela. Where are you from?Yo soy de Venezuela. ¿De dónde eres tú?

4. ¿Hablas inglés? – Do you speak English?

Example: Do you speak English at home? – ¿Hablas inglés en la casa?

5. ¿Dónde está el baño? – Where is the washroom?

Example: ¿Estás bien? Te ves pálido. ¿Dónde está el baño? – Are you alright? You look pale. Where’s the toilet?

Tìm hiểu ai đó tốt hơn

Bây giờ chúng ta đã bắt đầu cuộc trò chuyện, chúng ta cần phải tìm hiểu người mà chúng ta đang nói chuyện. Đây có thể là câu hỏi bạn hỏi khi bạn ở với bạn bè, vào ngày hoặc với đồng nghiệp.
 
6. ¿Dónde vives? – Where do you live?

Example: Te llevaré a casa. ¿Dónde vives? – I will drive you home. Where do you live?

7. ¿Cuántos años tienes? – How old are you?

Example: Tengo trenta años. ¿Cuántos años tienes? – I’m thirty years old. How old are you?

8. ¿Te gusta _______? – Do you like _______?

Example: ¿Te gusta este cancion? – Do you like this song?


>>Tham khảo: Học bất kỳ ngôn ngữ trong 3 tháng


9 ¿Cuál es tu _______? – Which/What is your ______?

Example: ¿Cuál es tu película favorita? – Which/What is your favorite movie?

10. Cuál es su número de teléfono? – What’s your telephone number?

11. ¿Que haces ________? – What are you doing ______?

Example: ¿Que haces esta noche? – What are you doing tonight?

12. Por qué no? – Why not?

13. ¿Y usted? – And you?
 
Ảnh
¿Que haces ________?

Điều hướng xung quanh những điều mới

Khi bạn đến thăm một thành phố hoặc quốc gia mới, có những câu hỏi quan trọng mà bạn nên yêu cầu để đi an toàn. Dưới đây là một số trong những câu hỏi bạn có thể yêu cầu.

14. ¿Qué hora es? – What time is it?

Example #1: ¿Qué hora es? – Es la una de la tarde. – What time is it? -It’s one in the afternoon.
Example #2: Disculpe, ¿sabe usted qué hora es? – Excuse me, do you know what time it is?

15. ¿Hay un(a) ______ cerca? – Is there a ______ close by?
Example:  ¿Hay un banco cerca? – Is there a bank nearby?

16. ¿Como llego a el/la ______? – How do I get to ______? 

Example #1: ¿Como llego a el aeropuerto? – How do I get to the airport?
Example #2: ¿Como llego a la playa? – How do I get to the beach?

17. ¿Qué significa esta palabra? – What does this word mean?

18. Qué tiempo hace? – What’s the weather like? 

Example: ¿Qué tiempo hace? Hace sol y bastante calor. – What’s the weather like? It’s sunny and quite hot.

Tại nhà hàng / cửa hàng

>>Có thể bạn quan tâm: Học ngôn ngữ mà bạn quên trong 21 ngày


Hầu hết chúng ta đều thích khám phá những nhà hàng mới hoặc ghé thăm các trung tâm mua sắm / chợ. Bạn sẽ muốn biết làm thế nào để đặt những câu hỏi phù hợp bằng tiếng Tây Ban Nha khi nói chuyện với các đại diện ở đó.

19. Quiero un/una _______- I would like a ________. 
Example #1: Quiero una cerveza – I would like a beer
Example #2: Quiero un café – I would like a coffee
A polite way of saying this is “Me gustaria un/una ________?”

20. ¿Cuánto es? – How much is that?

¿Cuánto es? ¿Quieren pagar juntos o por separado? – How much is it? Do you want to pay together or separately?

Ảnh
¿Cuánto es?

21. ¿Tienes un/una______? – Do you have a ________?
Example #1: ¿Tienes chicle? – Do you have gum?
Example #2: Do you have more precise information on this subject? – ¿Dispone usted de información más precisa sobre este tema?

Câu hỏi thêm

Là một khoản thưởng đặc biệt, chúng tôi đã đưa ra một số câu hỏi hữu ích bằng tiếng Tây Ban Nha có thể không phù hợp với một trong các thể loại cần thiết của chúng ta, nhưng vẫn quan trọng.

22. ¿Quién es? – Who’s there?
Câu hỏi này là một trong những câu hỏi mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên bất cứ khi nào bạn trả lời khi có người gõ cửa ở nhà hoặc khi bạn nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

23. ¿Comprende? – Do you understand? 

24. ¿Adónde va usted? – Where are you going? 
Example: Where are you going? You have to leave in ten minutes! – ¿Para dónde vas? ¡Te tienes que ir en diez minutos!

25. ¡Llamar a la policía! – Call the police/ambulance!
 
Đối với trường hợp khẩn cấp. Hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng này!
Bây giờ tới lượt bạn để cho chúng tôi biết bạn yêu thích câu hỏi nào trong số những câu hỏi này bằng tiếng Tây Ban Nha. Hãy nhớ những câu này vì nó cần thiết cho bạn và dĩ nhiên là nó cực kỳ dễ học

*Nguồn: dịch từ Internet

Đăng nhập để post bài

Quảng cáoTrang chủ