Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người đặc biệt trong cuộc sống chung này. Nếu môi trường sống bị hủy hoại thì loài người có nguy cơ bị hủy diệt. Hãy thử nghĩ cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu cùng sống chung với môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Người tạo: hanz63x - 25 tháng 11, 2020
Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người đặc biệt trong cuộc sống chung này. Nếu môi trường sống bị hủy hoại thì loài người có nguy cơ bị hủy diệt. Hãy thử nghĩ cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu cùng sống chung với môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cuộc sống của con người luôn phải gắn bó mật thiết với môi trường: Môi trường tạo không gian sinh sống cho con người, là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho sự sống và hoạt động sản xuất của con người, là nơi chứa đựng, hấp thụ và trung hòa các chất thải ra từ quá trình sinh sống và sản xuất, công tác vệ sinh môi trường là để bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Tuy vậy, quá trình hoạt động của con người ngày càng nghiêm trọng đã vi phạm các yếu tố cần thiết để cân bằng tự nhiên một cách liên tục và ngày càng mạnh hơn, do đó làm cho thế giới ngày càng biến đổi. Đó là sự ô nhiễm của môi trường, sự cạn kiệt của tài nguyên, cạn kiệt rừng vàng, sự biến đổi của khí hậu, sự biến mất hay tuyệt chủng của nhiều loài động vật quý hiếm,… Thực trạng môi trường ô nhiễm có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu vẫn là do ý thức con người, nhận thức không đúng đắn và đầy đủ về vấn đề vệ sinh môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường một cách nghiêm trọng.

Vệ sinh môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta, bảo vệ gia đình, tài sản... Hiện nay đang và sẽ là vấn đề sống còn đối với mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, là việc phải làm thường xuyên, liên tục. Đây vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm mà mỗi người nên có để có thể bảo vệ môi trường tốt hơn cũng là nghĩa vụ của công ty vệ sinh môi trường Minh Phát
 
Vấn đề vệ sinh môi trường trong thành phố
Vấn đề vệ sinh môi trường trong thành phố
 
> > Xem thêm: Ô nhiễm môi trường chia thành 6 dạng.

Các hình thức của giáo dục môi trường rất đa dạng và phong phú như giáo dục theo cá nhân, theo nhóm, theo cộng đồng; tuyên truyền giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến chính sách, pháp luật về môi trường; thực hiện các dự án môi trường; tiến hành các hoạt động vệ sinh môi trường thông qua các tổ chức đoàn thể, giáo dục trong nhà trường,…

Giải pháp để vệ sinh môi trường

1. Mục tiêu bảo vệ và vệ sinh môi trường


Làm rõ thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp về công tác tuyên truyền giáo dục để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả bảo vệ môi trường. Bảo vệ một cách chính xác và có trách nhiệm cao hơn sẽ góp phần làm tốt trách nhiệm hơn trong cuộc sống.

2. Phương pháp nghiên cứu

Trong lịch sử của chúng ta có rất nhiều cơ sở luận sử dụng các phuongs pháp khác nhau, bên cạnh đó còn có một số phương pháp được triển khai phổ biến như phân tích, tổng hợp, khảo sát thực tiển để có thể hiểu rõ hơn về môi trường một cách chính xác nhất.
 
Phương pháp bảo vệ và vệ sinh môi trường
Phương pháp bảo vệ môi trường

3. Một số đề xuất trong việc vệ sinh môi trường


+ Huy động toàng dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, vấn đề vệ sinh môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, đây là nghĩa vụ các nhân hàng đầu để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

+ Tăng cường sự hợp tác, phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, đặc biệt là các cơ quan thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

+ Qua các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn, tổ chức để nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực bảo vệ môi trường, phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường.

+ Đẩy mạnh trách nhiệm vụ bảo vệ môi trường với các phong trào, các cuộc vận động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình bảo vệ môi trường; đồng thời, phê phán mạnh mẽ các hành vi, thói quen, tập quán sinh hoạt lạc hậu gây tác hại đến môi trường.

+ Đẩy mạnh hơn nữa phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”. Qua phong trào, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động, thuyết phục người xung quanh cùng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp.
 
Đề xuất trong vệ sinh môi trường
Đề xuất trong bảo vệ môi trường

Nội dung trong việc vệ sinh môi trường


Môi trường là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho sự sống và hoạt động sản xuất của con người bao gồm cả hoạt động sản xuất vật chất và tinh thần của con người. Nguồn tài nguyên đáp ứng cho con người không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng. Trong quá trình đó, con người khai thác và sử dụng ngày càng nhiều các nguồn tài nguyên thiên nhiên vào hoạt động sống của mình. Nguồn tài nguyên thiên nhiên trong môi trường rất đa dạng và giàu có nhưng không phải là vô tận. Sự khai thác quá mức các nguồn tài nguyên để phục vụ đời sống và sản xuất đã làm cho tài nguyên đi đến chỗ cạn kiệt.

Môi trường là nơi chứa đựng, hấp thụ và trung hòa các chất thải ra từ quá trình sinh sống và sản xuất của con người. Trong sinh hoạt và sản xuất của cải vật chất, con người không ngừng thải vào môi trường các chất thải khác nhau. Đồng thời với quá trình này, môi trường không ngừng phân hủy, hấp thụ và trung hòa các chất thải thông qua quá trình biến đổi lý hóa học, biến đổi sinh hóa và biến đổi sinh học. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số nhanh chóng và tốc độ công nghiệp hóa mạnh mẽ đã dẫn đến tình trạng chất thải vào môi trường, nhất là chất thải độc hại vượt quá mức độ cho phép làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng nề.

Cũng như nhiều nơi khác, ở Việt Nam, môi trường đã và đang bị ô nhiễm: các nguồn nước bị suy giảm nhanh, thậm chí có nơi bị cạn kiệt, đất đai bị xói mòn, thoái hóa, không khí cả ở đô thị và nông thôn đều bị ô nhiễm nặng, rừng bị tàn phá, chất thải, rác thải không được xử lý đúng qui trình, đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng,...Vì vậy, mọi người cần phải ra sức vệ sinh môi trường ở thành phố và của nông thôn.
 
Giải pháp vệ sinh môi trường
Giải pháp vệ sinh môi trường

> > Xem thêm: Ly giấy môi trường - an toàn đối với sức khỏe

Trong quá trình phát sinh, tồn tại và phát triển của con người, con người phải tiến hành các hoạt động sản xuất để tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu của bản thân. Quá trình này diễn ra liên tục không ngừng và ngày càng mở rộng nhằm đảm bảo cho con người không chỉ tồn tại mà còn phát triển. Trong quá trình đó, con người khai thác và tạo ra những sản phẩm vật chất từ tự nhiên, đồng thời thải vào tự nhiên những chất thải của quá trình sản xuất và sinh hoạt. Chính việc khai thác và sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, y tế và sinh hoạt của con người đã tạo ra các yếu tố làm hủy hoại chính môi trường.
 
Cũng như hoạt động sản xuất vật chất và sinh hoạt của con người, hoạt động kinh tế công nghiệp là hoạt động gây ô nhiễm môi trường nặng nề nhất (trên 70% chất gây ô nhiễm mà môi trường đang phải hứng chịu từ các hoạt động sinh tồn của con người tạo ra là từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp). Phần lớn lượng khí thải công nghiệp được thải trực tiếp vào môi trường tự nhiên mà không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của các loài sinh vật nói chung, trong đó có con người.

Dân số tăng nhanh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp buộc con người phải sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động. Việc sử dụng rộng rãi, thường xuyên các loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, các loại thuốc kích thích, tăng trưởng đã góp phần gây ô nhiễm môi trường. Hậu quả nghiêm trọng và phổ biến về ô nhiễm môi trường từ sản xuất nông nghiệp là ô nhiễm nguồn nước và đất canh tác. Vì vậy, người dân nên lên kế hoạch, chẩun bị và thực hiện công các vệ sinh môi trường ở thành phố và cả nông thôn để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm đã gây ra.

Tags: cách vệ sinh môi trường, ô nhiễm môi môi trường, bảo vệ môi trường bằng cách nào, cách khắc phục ô nhiễm môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm ở các thành phố lớn, giải pháp bảo vệ môi trường, vệ sinh bảo vệ môi trường, hậu quả của ô nhiễm môi trường.

Tin cùng chuyên mục

Bình luận